PRAKTIJK RE-CONNECT

VERSLAVINGSZORG

Ben ik verslaafd? – Test

Deze test is ontwikkeld om je te helpen inzicht te krijgen in mogelijke verslavingspatronen in je leven. Het bestaat uit 20 vragen die eenvoudig beantwoord kunnen worden met ‘ja’, ‘nee’ of ‘soms’. Door de vragen eerlijk te beantwoorden, krijg je een indicatie van je relatie met verschillende aspecten van gedrag en gewoonten die verband houden met verslaving.

Tel de punten op, om je een duidelijk beeld te geven van waar je staat. Het is belangrijk om te onthouden dat deze test slechts een indicatie biedt en geen diagnose vervangt.

Laten we beginnen en samen werken aan een beter begrip van jouw welzijn.

score

Beantwoord de vragen en tel uw score op

Ja = 2 punten

Soms = 1 punt

Nee = 0 punten

vragen

 

vraag 1

Heb je ooit geprobeerd te minderen of te stoppen met je gebruik/gewoonte, maar kon je dat niet volhouden?

vraag 2

Heb je het gevoel dat je meer moet gebruiken/gokken/gamen/… om hetzelfde effect te bereiken?

vraag 3

Heb je vaak het verlangen om te gebruiken/gokken/gamen/…?

vraag 4

Heb je moeite gehad met het beheersen van je gebruik/gewoonte, zoals meer gebruiken/gokken/gamen/… dan je van plan was?

vraag 6

Heb je je ooit schuldig of slecht gevoeld over je gebruik/gewoonte?

vraag 6

Heb je je ooit geïrriteerd gevoeld wanneer anderen je aanspraken op je gebruik/gewoonte?

vraag 7

Heb je het gevoel dat je tijdens het gebruik/gewoonte de controle verliest over je gedrag?

vraag 8

Heb je je ooit zorgen gemaakt over de gevolgen van je gebruik/gewoonte, maar ben je toch doorgegaan?

vraag 9

Heb je je ooit schuldig gemaakt aan illegale activiteiten om aan je gebruik/gewoonte te voldoen?

vraag 10

Heb je je ooit fysiek onwel gevoeld als je niet kon gebruiken/gokken/gamen/…?

vraag 11

Heb je jezelf beloofd te stoppen of minderen, maar heb je dat niet kunnen volhouden?

vraag 12

Heb je je sociale activiteiten verminderd vanwege je gebruik/gewoonte?

vraag 13

Heb je jezelf betrapt op liegen over je gebruik/gewoonte?

VRAAG 14

Heb je geld besteed aan je gebruik/gewoonte, ook al kon je het je eigenlijk niet veroorloven?

VRAAG 15

Heb je meer dan eens geprobeerd om te stoppen of minderen zonder succes?

VRAAG 16

Heb je een gebrek aan interesse in activiteiten die je vroeger leuk vond, behalve als je aan het gebruiken/gokken/gamen/… bent?

VRAAG 17

Heb je je teruggetrokken uit sociale contacten vanwege je gebruik/gewoonte?

VRAAG 18

Ben je vaker herinneringen aan gebeurtenissen kwijtgeraakt door je gebruik/gewoonte?

VRAAG 19

Heb je meer dan eens situaties meegemaakt waarbij je gevaarlijke activiteiten ondernam tijdens het gebruik/gewoonte?

vraag 20

Heb je meer dan eens onenigheid gehad met anderen over je gebruik/gewoonte?

Resultaten

0-5 Punten

Het lijkt erop dat er momenteel geen tekenen zijn van een verslavingsprobleem, maar wees alert op eventuele veranderingen in het gebruiksgedrag.

6-14 Punten

Er zijn enkele tekenen van mogelijk problematisch gebruik. Overweeg professionele hulp of ondersteuning om dit verder te onderzoeken

+15 PUNTEN

Deze score suggereert dat er mogelijk sprake is van een verslavingsprobleem. Het is sterk aanbevolen om professionele hulp te zoeken om dit te bespreken en te evalueren.